top of page

Jivamukti yoga ble grunnlagt av Sharon Gannon og David Life i New York i 1987. Det er en yogametode som inneholder dynamisk asana praksis til energigivende musikk. Jivamukti yoga klassene har et månedlig fokus, som bidrar til å fordype seg i filosofien som ligger til grunn for yoga praksisen. Man vil kjenne igjen ashtanga-, flow- og yin yoga i yogaklassene.

Yoga betyr å være i flyt med naturen, ikke med egoet. Jivamukti betyr frigjort sjel, og Jivamukti yoga metoden bygger på fem prinsipp. De er 1. Ahimsa: ikke vold, 2. Bhakti: hengivenhet, 3. Meditasjon, 4. Nada yoga: dyp lytting av kropp og sinn, og 5. Skriftene: sanskrit chanting og studie av de eldgamle, yogiske tekstene gjennom månedens fokus. Månedens fokus kan du lese mer om her.

“Accepting our own limited capacity and keeping in mind that everyone else, just like ourselves, are doing the best they can in any given situation will help us cultivate feelings of compassion and forgiveness, which will propel us towards enlightenment”.  

– Sharon Gannon   

bottom of page